Narodowe Czytanie 2019

       Narodowe Czytanie to inicjatywa, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz przypominanie tekstów mających znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa polskiego. Pomysł na Narodowe Czytanie zrodził się przed 8 laty: w dwusetną rocznicę wymarszu wojsk Napoleona na Rosję (1812). W ramach tej inicjatywy po raz pierwszy 8 września 2012 r. odczytano „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, którego akcja rozgrywa się podczas tak ważnych w życiu naszego narodu wydarzeń.
20190907 095705 20190907 095837
       W kolejnych latach Narodowego Czytania przypominane były fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza (Trylogia, Quo vadis), Bolesława Prusa (Lalka) czy Stefana Żeromskiego (Przedwiośnie). 
       Do Narodowego Czytania 2019 r. wybrano osiem tekstów (nowel i opowiadań), których cechą wspólną jest „polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Wśród wybranych tekstów znalazły się utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Zaproponowane lektury uwrażliwiają czytelników na krzywdę ludzką, niesprawiedliwość, przypominają ważne fragmenty naszej historii, łączą zwięzłą formę z uniwersalną tematyką.
20190907 100833 20190907 101301
      W sobotę, 7 września 2019 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu, odbyło się Narodowe Czytanie 2019. W szkolnej auli o godzinie 10.00 akcję wspólnego czytania wybranych tekstów nowel i opowiadań zapoczątkowała p. dyr. Iwona Kwapisz, która najpierw przypomniała główne założenia ogólnopolskiej inicjatywy, anastępnie zaprosiła obecnych uczniów i nauczycieli do wspólnejlektury „Katarynki” B. Prusa. Po przeczytaniu kilku akapitów noweli autora „Lalki” pani dyrektor I. Kwapisz oddała głos p. dyr. Małgorzacie Czacharowskiej oraz p. dyr. Anecie Oszczak, które odczytały dalsze części tekstu Prusa. Późniejw rolę czytających wcielili się chętni uczniowie. W atmosferze skupienia odczytywano następne fragmenty noweli, wsłuchując się nie tylko w głos dobrze przygotowanych lektorów, ale także zastanawiając się nad potrzebą wnikliwej obserwacji otoczenia i koniecznością pomagania innym.
20190907 101334 20190907 105730
      „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej to tekst, którego fragmenty stały się przedmiotem zainteresowania uczniów na kolejnej godzinie lekcyjnej. Początek utworu został odczytany przez nauczycieli języka polskiego: p. Grażynę Moskal, p. Agatę Sobierajewską, p. Elżbietę Zientę oraz p. Sylwestra Wócika.  Następnie głos oddano uczniom, którzy musieli zmierzyć się i z nieco odmienną polszczyzną, i z problemami etycznymi poruszonymi przez autorkę, zwłaszcza z potrzebą świadomości odpowiedzialności za losy drugiego człowieka.
       Wszystkim zaangażowanym osobom (uczniom i nauczycielom) dziękujemy za wykorzystanie okazji do przypomnienia ważnych pod względem wymowy tekstów literackich oraz możliwość wspólnego emocjonalnego przeżywania losu bohaterów.