Zapraszamy do udziału w nowym projekcie

UWAGA
       Mamy przyjemność poinformować, iż złożony przez nasze liceum wniosek o dofinansowanie projektu Erasmus+ „Impossible becomes possible – young enterpreneurs in action” na lata 2019-2021, został zaakceptowany.
       Będziemy pełnić rolę koordynatora tego projektu. Naszymi partnerami będą szkoły z Danii, Grecji, Hiszpanii i Włoch.
        Projekt, nawiązujący do kształtowania postawy aktywnego obywatelstwa, będzie dotyczył takich tematów jak zdrowie, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, kultura i sztuka, turystyka oraz rozwój technologiczny.
        Wszyscy uczniowie klas I i II zainteresowani udziałem w projekcie, proszeni są o składanie stosownych oświadczeń do dnia 17 września 2019r. Druki oświadczeń są do pobrania w salach językowych nr 19 i 20. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana, jednak liczy się przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie i chęć do nawiązania długotrwałych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów europejskich.
Zapraszamy!