Zebranie Rady Pedagogicznej

Informujemy  że:

-  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00
-  Szkolenie Rady Pedagogicznej dot. BHP  odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00