Pilne - zmiana przedmiotu!

W związku z brakiem nauczyciela do muzyki
następuje zmiana przedmiotu na plastykę

Prosimy nie kupować podręczników!